Osteopathie

“De manuele functionele geneeskunde, waarbij niet enkel symptomen, maar voornamelijk de oorzaak, de causale achtergrond wordt behandeld.”

Osteopathie bekijkt het lichaam als een functioneel geheel waarbij alle onderdelen naar behoren dienen te bewegen -op zichzelf, maar ook ten opzichte van elkaar- om optimaal te kunnen functioneren. Dat geldt voor elk weefsel in ons lichaam, zowel voor spieren, pezen, gewrichten, zenuwen, organen, klieren, fasciën (bindweefselvliezen),…

Een correcte onderlinge verhouding van weefsels zorgt voor evenwicht en balans.
Zo streeft ons systeem naar een dynamische vorm van homeostase, het mechanisme waardoor al onze cellen zich in evenwicht trachten te verhouden.
In een optimale gezondheid kan het lichaam dat evenwicht behouden. Het heeft het natuurlijk vermogen om storingen (dysbalans) te verhelpen.
Maar in bepaalde situaties -bijvoorbeeld door een ongeluk, operatie, fysieke of mentale stress of ongezonde leef- en eetgewoonten- kan het zijn dat het lichaam hulp nodig heeft bij het herstel van dat evenwicht.

De oorsprong van klachten.

Klachten kunnen ontstaan door een verminderde beweeglijkheid, dit kan het gevolg zijn van een verstoorde doorbloeding en-of zenuwgeleiding. Anderzijds kan een verminderde beweeglijkheid leiden tot problemen met doorbloeding en zenuwgeleiding.
Een osteopaat is er in getraind op zoek tegaan naar de oorzaak van uw klacht en bewegingsstoornissen op te heffen die een optimale balans van uw systeem in de weg staan.

osteoELKE

Osteopathie in de gezondheidszorg.

Osteopathie wil geen alternatief zijn voor de klassieke geneeskunde of andere vormen van therapie. Toch kan osteopathie voor heel wat klachten en ziekten een uitweg bieden.
Voor een competent osteopaat is het belangrijk te weten wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Zo mogelijk nog belangrijker is te kunnen herkennen welke klachten, symptomen of beelden niet tot het functionele behoren, waardoor een andere behandeling vereist of meer aangewezen is. Bij zulke bevindingen zal de osteopaat verwijzen naar de huisarts, specialist of een andere discipline binnen de gezondheidszorg. Een goede communicatie en verstandhouding met zorgverleners is dan ook erg belangrijk.

De kracht van de osteopathie ligt niet zozeer in het vinden van een bewegingsbeperking, maar net in het herstel van die beperking.

osteoJOCHEM

Om dit herstel te bekomen beschikt uw osteopaat over een hele reeks  van veelal zachte technieken. Het is echter niet zo dat hij énkel met zachte manipulaties werkt.
De keuze en intensiteit van technieken wordt specifiek aangepast aan u als persoon en is afhankelijk van uw belastbaarheid en de aard van het letsel.